Tehnički pregled

Tehnički pregled vozila vrši usluge:

  • redovni tehnički pregled vozila
  • periodični tehnički pregled kočnica
  • homologacija vozila
  • ispitivanje vozila (atesti)
  • ispitivanje analognih i digitalnih tahografa

 

 Radno vrijeme stanice

od 01.03. do 31.10.

od 01.11. do 29.02.

ponedjeljak

07,00 – 18,00

ponedjeljak

07,00 – 15,00

utorak

07,00 – 15,00

utorak

07,00 – 15,00

srijeda

07,00 – 15,00

srijeda

07,00 – 15,00

četvrtak

07,00 – 18,00

četvrtak

07,00 – 15,00

petak

07,00 – 15,00

petak

07,00 – 15,00

subota

(zadnja u mjesecu)

07,00 – 13,00

subota

(zadnja u mjesecu)

07,00 – 13,00

Stanica za tehnički pregled

Ladihovićeva 5, 47240 Slunj

Tel: 047/777-281

Fax:047/777-283

e-mail: h079.slunj@tehnicki.hr