Tehnički pregled

 

 Radno vrijeme stanice

od 01.03. do 31.10.

od 01.11. do 29.02.

ponedjeljak

07,00 – 18,00

ponedjeljak

07,00 – 15,00

utorak

07,00 – 15,00

utorak

07,00 – 15,00

srijeda

07,00 – 15,00

srijeda

07,00 – 15,00

četvrtak

07,00 – 18,00

četvrtak

07,00 – 15,00

petak

07,00 – 15,00

petak

07,00 – 15,00

subota

(zadnja u mjesecu)

07,00 – 13,00

subota

(zadnja u mjesecu)

07,00 – 13,00

 

Stanica za tehnički pregled

Petra Svačića 7, 47240 Slunj

Tel: 047/777-281

Fax:047/777-283

e-mail: h079.slunj@tehnicki.hr