Trgovina

 Vršimo prodaju:

  • ukapljenog naftnog plina (auto-plina),
  • plina u bocama za kućanstvo,
  • auto-guma za osobni i gospodarski program

 

Kontakt informacije:

Tel: 047/777-277

Fax:047/777-280

e-mail: autopromet2@ka.t-com.hr