Cjenik servisnih usluga gospodarskog i osobnog programa

1. cijena sata rada automehaničara   130,00 kn
2. cijena sata rada autoelektričara   130,00 kn
3. cijena sata rada autolimara   130,00 kn
4. cijena sata rada autolakirera   150,00 kn
5. cijena sata rada kovinotokara   180,00 kn
6. cijena sata rada pomoćnog osoblja   100,00 kn
7. strojno vanjsko pranje autobusa   100,00 kn
8. unutarnje pranje autobusa   80,00 kn
9. demontaža i montaža kotača autobusa i kamiona   70,00 kn
10. premontiranje kotača autobusa i kamiona na stroju   65,00 kn
11. parkiranje autobusa do sat vremena   50,00 kn
12. parkiranje autobusa do 24 sata   70,00 kn
13. demontaža i montaža kotača osobnog automobila   8,00 kn
14. premontiranje kotača osobnog automobila na stroju   15,00 kn
15. balansiranje kotača osobnog automobila   13,00 kn
16. dijagnostika (utvrđivanje kvara) osobnog automobila   50,00 kn