Slunj

Autopromet d.d.,
prometni ured

Prodaja i rezervacija karata

Trg dr.Franje Tuđmana bb

47240 Slunj

Telefon: 047/ 777 - 276

E-mail: autopromet.slunj@gmail.com